Uvodna2023-03-22T22:01:17+01:00

Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb slijednica je zagrebačke udruge Bokelja. Nema pouzdanih podataka kada je ta udruga osnovana. Prema jednoj bilješci koja osnutak vezuje za proslavu sv. Tripuna, dogodilo se to 1923., dvije godine nakon što je osnovana Bokeljska Zaklada „iz koje će se podupirati potrebni Bokelji koji uče na zagrebačkim visokim školama“. U Upravni odbor izabrani su gg. dr. Karlo Radoničić, T. Kamenarović, dr. Vl. Čupović, dr. J. Jedlovski i N. Dobrilović. Karlo Radoničić bit će 1935. izabran za admirala Bokeljske mornarice Kotor…

Odora Bokeljske mornarice je „narodno bokeljsko odijelo“, tradicionalno odijelo starosjedilačkog hrvatskog naroda Boke, koje su kasnije prihvatili izbjeglice iz područja pod turskom vlašću u vrijeme Morejskog rata (1684. – 1699.), napose u vrijem oslobođenja Herceg Novoga od Turaka 1687. godine…

Podrijetlo naziva lode proizlazi iz latinskog laudes ili acclamationes, što u prijevodu znači pohvale i znači u užem smislu te riječi dio brevijara, molitvenika koji se u crkvi moli ujutro. Jutarnje pohvale (laudes matutinae) datiraju od godine 530., odnosno u vrijeme cara Justinijana, obvezatne kao svakodnevna molitva, za cijelo Istočno i Zapadno Rimsko Carstvo.

Kolo sv. Tripuna drevno je obredno kolo. Dio je rituala iskazivanja pučke pobožnosti i usko je povezan sa štovanjem relikvija, koje je naročito počelo bujati u vrijeme karolinške renesanse (započela 80-tih godine VIII. stoljeća) i nastavilo se kasnije. Tada se kolo plesalo u crkvi oko škrinje sa svečevim moćima.

29. studenog 2022. – UNESCO-ov Međuvladin odbor za očuvanje nematerijalne kulturne baštine na današnjem je zasjedanju u Rabatu (Maroko) jednoglasno donio odluku o upisu „Svečanosti sv. Tripuna i kola sv. Tripuna – tradicija bokeljskih Hrvata u Republici Hrvatskoj“ na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva.

Go to Top