ODGOVORNOST

Naručitelj ili pojedinac, udruga, pravni subjekt i dr. dalje u tekstu (druga strana) snosi odgovornost za sadržaj i istinitost podataka unutar naručenog oglasnog prostora, tematskih i informacijskih tekstova, vijesti te fotografija ili videozapisa u nastavku te Bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb nije odgovorna za točnost informacija sadržaja koje se objavljuju na oglasnim sadržajima i gore navedenim područjima objava. Naručitelj ili druga strana jamče da dostavljene oglasne i druge sadržaje ima pravo koristiti u oglasne svrhe. Bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb zadržava pravo neobjavljivanja oglasa i drugih sadržaja tog tipa, ako je oglasni ili drugi sadržaj, neprimjeran ili nezakonit, isto kao i ako ne zadovoljava tehničke uvjete. U skladu s cl. 20 st. 6 Zakona o medijima, isključivo je oglašivač odgovoran za sadržaj oglasnih poruka, te Bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb ne odgovara za sadržaj naručenih i objavljenih oglasa kao i ostalih sadržaja tog tipa. Materijali i sadržaji koji se objavljuju na stranicama a nisu u naravi promidžbeni moraju biti u skladu sa zakonom o medijima RH. Bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb ne odgovara za preuzete tekstualne i foto-video sadržaje od druge strane. Također Bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb ne odgovara za sadržaj koji nije primjeren, te zadržava pravo ne objavljivanja takvog sadržaja, te uklanjanje istog sa svojih stranica bez pismene ili druge obavijesti vlasniku ili autoru spornog sadržaja. Odgovornost za objavljene tekstove i foto-video sadržaje na stranicama Bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb preuzima isključivo autor i vlasnik istih. Objavljeni tekstovi i foto-video materijali nisu isključivo zajednički stav svih njenih članova, različitost u mišljenju ili prezentaciji  određenih tema, neće se smatrati ne primjerenim, te se smiju objavljivati na stranicama ukoliko zadovoljavaju sve temeljne propise i zakone o medijima RH. Sloboda govora, različitost mišljenja i stavova, poštivat će se kako bi pridonijeli pozitivnim i kvalitetnim odnosima unutar same Bratovštine a tako i sa svim vanjskim subjektima ( udruge, državne institucije, pravni subjekti) povezanim oko iste teme i djelovanja u svrhu boljitka zajednice uopće. Govor mržnje, poticanje na bilo koji čin nasilja, neprimjereno i vulgarno ponašanje u izlaganju, isticanje i veličanje simbola koji na bilo koji način vrijeđaju dostojanstvo i prava zagarantirana ustavom RH nisu sastavni dio djelovanja na ovim stranicama te će se takav ne primjeren način komunikacije  i izlaganja tj. ponašanja osuditi i ukloniti. Web stranica Bratovštine stvorena je isključivo kako bi se promoviralo njeno djelovanje i ciljevi, širilo zajedništvo sa svim dobronamjernim subjektima u RH a i inozemstvu te pridonijelo općem boljitku u ostvarenju ciljeva za koji se zalažu.

ROKOVI ZA OBJAVU PROMIDŽBENIH SADRŽAJA

Rok za narudžbu i predaju oglasa na svim digitalnim izdanjima Bratovštine je jedan radni dan prije datuma objave do 12 sati, osim objava za subotu i nedjelju, tada je rok narudžbe i predaje oglasa u petak do 14 sati. Rezervacija PR pozicija je najmanje 3 radna dana prije dana objave.

REKLAMACIJA

Reklamacija na objavljen oglas uvažava se samo u pisanom obliku na bokelji809.zagreb@gmail.com u roku od 24 sata nakon datuma objave oglasa. Reklamacija računa za objavu oglasa uvažava se u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

UVJETI PLAĆANJA

Ako ugovorom nije drugačije definirano, rok za plaćanje računa je 7 dana od datuma izdavanja računa. Ako račun nije podmiren u roku, Bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb zadržava pravo obračuna zakonskih zateznih kamata u skladu sa Zakonom o zateznim kamatama te Uredbom o visini stope zatezne kamate, a kamate teku od dana dospijeća računa do uplate dugovanog iznosa.

Agencije i direktni klijenti obvezuju se dostaviti instrument osiguranja plaćanja prilikom potpisivanja ugovora ili datuma početka kampanje (zadužnica ili mjenica). Agencije i direktni oglašivači koji nemaju potpisan ugovor o oglašavanju s Bratovštinom Bokeljska mornarica 809 Zagreb dužni su naručenu kampanju platiti unaprijed, jedan radni dan prije dana početka kampanje.

AGENCIJE ZA OGLAŠAVANJE

Agencije za oglašavanje koje vrše zakup na digitalnim platformama Bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb stječu pravo na agencijski popust u skladu sa sljedećim uvjetima:

Agencija za oglašavanje registrirana je za obavljanje djelatnosti marketinga i mora ispunjavati tehničke uvjete za obavljanje poslova u ime oglašivača u izdanjima Bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb. Na zahtjev Bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb, agencija je dužna podnijeti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju iznesenih uvjeta.

Agenciji se odobrava agencijski popust ako ugovori i ostvari promidžbu za najmanje dva klijenta unutar jedne kalendarske godine na digitalnim platformama Bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb te samo u slučaju sklopljenog godišnjeg ugovora između agencije za oglašavanje i Bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb.