Portreti znamenitih ličnosti jugoistočnog Jadrana autorice Mirjane Nikolić.