Bratovština Bokeljska mornarica 809 Zagreb podržava prenošenje i dijeljenje naših materijala te elektronskih proizvoda i/ili usluga, što obuhvaća i naš naziv i logotip uz pridržavanje pravila zaštite autorski prava u nastavku.

Općenito

Tekstovi, fotografije, video i dizajn Web stranice U daljnjem tekstu (sadržaj) autorsko su djelo i nije dopušteno njihovo korištenje u cjelini ili u određenim dijelovima u bilo koje svrhe bez pismenog odobrenja Bratovštine Bokeljska mornarica 809 Zagreb u daljnjem tekstu (Bratovština). Na određenim autorskim sadržajem jasno je istaknuto upozorenje da se za tu cjelinu ili segment polažu autorska prava,  ©  = sva prava pridržana na ime navedene fizičke ili pravne osobe te se svako kopiranje i preuzimanje bez pismenog odobrenja Bratovštine smatra protuzakonito. Ukoliko želite koristiti neke od sadržaja ili neke njegove dijelove molimo uputite zamolbu na mail u kojem jasno opišite koji Vas sadržaj ili dio sadržaja zanima i u koju Vam je svrhu potreban. Odgovor ćemo Vam poslati u najkraćem mogućem vremenu.

Izričito zabranjujemo korištenje sadržaja, naziva i logotipa sa WWW stranica Bratovštine u sljedeće svrhe:

  • za osobnu ili korporativnu korist, osim ako niste dobili izričito dopuštenje
  • za promidžbu političke stranke odnosno stvaranje krivog dojma da Bratovština podržava kandidaturu bilo koje osobe za javne službe;
  • u svrhu stvaranja krivog dojma da Bratovština podržava bilo koji proizvod ili politiku, osim ako ju Bratovština nije izričito dala sama;
  • u svrhu stvaranja krivog dojma da Bratovština podržava ili je povezana s Web stranicama koje prema vlastitom nahođenju smatra nelegalnim ili neprihvatljive naravi, poput onih koje donose opsceni, nasilan, netolerantan, ocrnjujući, odnosno pornografski nastrojen sadržaj ili materijal;
  • u svrhu lažnog predstavljanja kao predstavnika Bratovštine odnosno njezinih članova, a u svrhu lažnog razloga prikupljanja novca i donacija u ime Bratovštine;

Povezivanje s našom Web stranicom

Povezivanje s Web stranicom Bratovštine dozvoljeno je uz pismenu zamolbu koja mora sadržavati razlog za povezivanje i podatke o Web stranici sa kojom se želi povezati. Bratovština zadržava pravo odbiti zamolbu u slučaju da je namjera povezivanja oprečna  djelovanju i ciljevima Bratovštine.

Način korištenja Web sadržaja Bratovštine

Sadržaj koji objavi Bratovština mogu se slobodno koristiti u osobne i obrazovne svrhe uz pismeno odobrenje Bratovštine, te upisom napomene uz korišteni sadržaj “Izvor: Bratovština ili  informaciju o autorskom pravu iz izvornika, tj. potpisnika autorskog sadržaja.

Članci i tekstovi trećih strana preneseni na stranicama Bratovštine ostaju u njihovom intelektualnom vlasništvu te se dopuštenje za njihovo korištenje mora tražiti od njih, ako Bratovština ne posjeduje prava na taj sadržaj za njegovu daljnju distribuciju. Upit o statusu zatražite pismenim putem na mail: bokelji809.zagreb@gmail.com

Simbol zaštite vlasništva prisutan na Web stranicama Bratovštine je:

©  sva prava pridržana Bokeljska mornarica 809 Zagreb