“Sumnja je početak raspadanja. Sumnja je izvor svih poraza. Sumnja je kap što truje rijeke i mora. Vjera je napitak svega. Vjera je vrelo svih pobjeda. Vjera je sila, moć, sjeme vječnog života. Ne bojte se, Hrvati, dok vjerujete u sebe. Tonut ćete u izdajstvu, neprijateljstvu, u zloći sile, ali nikada ne možete potonuti.”

Marija Jurić – Zagorka

Da, potonuti nećete nikada, jer preci su naši vješti na timunu bili i po olujnim morima plovili, a uvijek i samo uz Fides et Honor!