Zoran Homen

Zoran Homen profesor je arheologije, viši kustos, nastavnik likovne kulture, slikar i umirovljeni dugogodišnji ravnatelj Gradskoga muzeja Križevci.
Rođen je 1951. godine u Osijeku od majke Katice, rođene Đurđevčanke, i oca Gracije, rođenog u mjestu Prčanj u Boki Kotorskoj (danas Crna Gora). Današnje obitelji svih Homena potječu iz Kotora. Tamo je, naime, davne 1865. godine kao urar i zlatar iz Trsta došao Francesco Homen, javivši se na natječaj za gradskog urara. Bio je to pradjed Zorana Homena. On je trebao navijati gradski sat i održavati sat na katedrali sv. Tripuna. Za to je dobio na besplatno korištenje lokal u tornju sa satom u Kotoru gdje je do danas opstala urarska radnja u četvrtoj generaciji Homena kao urara. U toj radnji čuva se originalni carski dekret iz 1875. potvrđen briljantnim prstenom od austrijskog cara kojim se Francescu (Franzu) Homenu dodjeljuje titula ”Professor Uhrmacher” jer je za jednog posjeta Kotoru (gdje je bila stacionirana austro-ugarska mornarica) car dobio na poklon njegov vrhunski sat s novoizumljenim mehanizmom koji je za to doba bio malo remek djelo urarstva… [više…]

Go to Top