HRVATSKA BRATOVŠTINA BOKELJSKA MORNARICA 809 ZAGREB

Zagreb, 27. travnja 2023.

Na temelju članka 12. Izbornih pravila za izbore dužnosnika bratovštine u 2023. godini, Izborno povjerenstvo u sastavu: Ivo Petković, član, Vesna Turk, član i Antun Adam Staničić, član, na sjednici održanoj 27. travnja 2023. utvrđuje liste kandidata za predsjednika bratovštine, za članove Velikoga vijeća, za članove Nadzornoga odbora i za članove Suda časti za izbore koji će se održati 18. svibnja 2023., kako slijedi:

LISTA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA BRATOVŠTINE

Kandidati su:

 1. Timor Šatara
 2. Zvonko Perčin
LISTA KANDIDATA Z ČLANOVE VELIKOGA VIJEĆA

Kandidati su:

 1. Desiree Xigga
 2. Ivana Mance Cipek
 3. Marko Raffaelli
 4. Vladimir Slošić
 5. Timor Šatara
 6. Roko Mišetić
 7. Darko Tedeschi
 8. Željko Brguljan
 9. Ivo Zenko
 10. Ivan Gjurović
 11. Jasna Levanić Rogić
 12. Alida Matković
 13. Antun Maslovar
 14. Silvana Tripović
 15. Đino Staničić
 16. Jasna Petrović
 17. Mato Gržetić

NAPOMENA: Bira se 11 članova

LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOGA ODBORA

Kandidati su:

 1. Marija Levanić
 2. Tonći Brguljan
 3. Sanda Zenko
 4. Ana Matković

NAPOMENA: Bira se tri člana

LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE SUDA ČASTI

Kandidati su:

 1. Josip Gjurović
 2. Zoran Božić
 3. Miron Xigga
 4. Dubravka Sudić
 5. Denis Sunko

NAPOMENA: Bira se pet članova

PREDSJEDNIK IZBORNOG POVJERENSTVA

   Ivo Petković, v.r.